Program rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych w Akademii Marynarki Wojennej

Ta strona przeznaczona jest dla kandydatów i uczestników projektu unijnego. Zawiera informacje organizacyjne, charakterystykę oferowanych form wsparcia, wymagania rekrutacyjne oraz informacje bieżące dotyczące postępów w jego realizacji.

Zapraszamy również na stronę facebook, gdzie publikujemy zdjęcia z poszczególnych zajęć: zagleAMW

ue